Bolu Öğretmenevi
BOLU ÖĞRETMENEVİNE HOŞGELDİNİZ

Hakkımızda

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Bolu Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak; Kurum Stratejik Planımız çerçevesinde:

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanacağını,
Tehlikeleri ortadan kaldıracağımızı, riskleriazaltacağımızı,
Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili tüm faaliyetlerimize katılımının sağlanacağını ve gerekli tüm hususlarda kendilerine danışılacağını,
Doğal çevrenin, biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunması, kirliliğin önlenmesi, atıkların azaltılması, ayrıştırma ve geri dönüşüme olanak sağlanması, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilirlik için tüm faaliyetlerin yürütüleceğini,  
Yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirileceğini,
Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi,

taahhüt ederiz. 

Tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri ışığında, yerel ve ulusal alanda sunduğumuz hizmetlerin;

Müşteri odaklı,
Çevreye duyarlı ve sürdürülebilirliği destekleyen,
Verimli,
Talebi karşılayan ve kendini sürekli iyileştiren
Sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun
Kaliteli iş ve işlemler olmasını temin etmek için çalışırız.

Çalışanlarımızın ekip olma bilinci ile hareket etmelerini sağlayarak, paydaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, gıda güvenliği ve hijyenstandartlarını çalışan tüm personelimizle bilinçli bir şekilde uygular,  güvenli ve sağlıklı hizmet ve çalışma koşullarını sağlarız.

Entegre Yönetim sistemi çerçevesinde kurumkültürünün oluşturulması ve geliştirilmesini sağlamak üzere çalışanlarımızı eğiterek kurum faaliyetlerimize katılımlarını teşvik ederiz.

Gelişen ve güncel teknolojiyi kullanan, çevreye duyarlı tesisimizde, alt yapı ve donanımlarımızı efektif kullanır, misafirlerimizin beklentilerini üst düzeyde karşılayabilmek için bilgi ve tecrübemizden yararlanırız.